IV Pieszy Rajd na Orientację "Tropek"

Murowaniec, niedziela 12 września 2021r.

Było, minęło...

Dziękuję wszystkim uczestnikom za udział w rajdzie. Pogoda była bardzo sprzyjająca, w terenie sucho i jeszcze dość zielono, sporadycznie można było spotkać grzyby. Nikt nie zginął ;-)
Nowością był udział 3 drużyn na koniach ze "Stajnia Krzyżówki".

Podziękowania dla Starostwa Powiatowego w Kaliszu za wsparcie organizacyjne, w szczególności dla pani Jolanty Golickiej za przygotowanie nagród oraz uczestnictwo w zakończeniu zawodów.

Wystartowały 33 zespoły, w tym 3 w kategorii konnej, w sumie 122 osoby, w tym 9 osób w kategorii konnej.

Poniżej dostępne mapy z zawodów.

Wyniki

Wyniki ostateczne dla poszczególnych kategorii:
- junior
- młodzież
- senior
- konna

Jako ciekawostka zestawienie wyników wszystkich drużyn pieszych:
- wszystkie kategorie piesze razem

Co to jest ?

"Tropek" jest pieszym rajdem na orientację o charakterze turystycznym w formie zbliżonej do rogainingu. Uczestnicy startują w zespołach 2-5 osobowych. Zespoły mają za zadanie potwierdzić (odnaleźć w terenie) jak najwięcej punktów kontrolnych i wrócić na metę (znajdującą się w tym samym miejscu, co start) przed upływem limitu czasu. Zespoły poruszają się wyłącznie pieszo, używając mapy i kompasu do orientacji w terenie (zabronione jest używanie w tym celu urządzeń GPS). Każdy zespół otrzymuje przed startem mapę topograficzna w określonej skali z zaznaczonymi punktami (kolorowe okręgi). Punkty na mapie oznaczone są kodem cyfrowo-literowym, w którym cyfra oznacza liczbę punktów przeliczeniowych za prawidłowe potwierdzenie, natomiast litera służy do unikalnego oznaczania poszczególnych punktów. Po otrzymaniu mapy każdy zespół ustala, które i w jakiej kolejności punkty potwierdzać. Można wybrać wariant o dowolnej długości, dostosowany do aktualnej kondycji i w trakcie pokonywania trasy go modyfikować.
Punkty w terenie oznaczone są lampionami, jest to plansza z biało-pomarańczowym kwadratem oraz perforatorem do potwierdzania na karcie startowej. Poniższe zdjęcia przedstawiają lampiony oraz perforator. Przykłady map można znaleźć w archiwalnych edycjach.Formuła zawodów jest bardzo uniwersalna, satysfakcję z pokonanej trasy będą mieć dorośli, jak i dzieci, bardzo mile widziane drużyny rodzinne.

Zapraszamy zatem wszystkich chcących aktywnie spędzić czas w lesie i jego sąsiedztwie !

Niniejsza edycja będzie prosta, 20 punktów do odnalezienia, nawigacyjnie łatwo. Przewidywany jest limit czasu 4 godziny.

Regulamin

1. Organizatorzy

Sędzia i budowniczy trasy: Paweł Bartczak, tel. 692 931 521
Współorganizator: Starostwo Powiatowe w Kaliszu: www.powiat.kalisz.pl

2. Cele rajdu

- Popularyzacja imprez na orientację jako zdrowej formy spędzania wolnego czasu.
- Sprawdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem.
- Propagowanie czynnego wypoczynku;
- Zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu w dobrym towarzystwie.

3. Termin i miejsce Rajdu

Zawody odbędą się niedzielę 12 września 2021 r.
Baza rajdu zlokalizowana będzie w miejscu rekreacyjnym (dawna lokalizacja "Baru Przystań" oraz wypożyczalni sprzętu wodnego) nad Zbiornikiem Murowaniec w miejscowości Murowaniec.
Obszar z punktami kontrolnymi zlokalizowany będzie na południe od Zbiornika Murowaniec. Teren ten nie podlega zakazowi wstępu do lasu, ogłoszonemu w sierpniu przez Nadleśnictwo Kalisz.

4. Kategorie startowe

Zespoły będą klasyfikowane w następujących kategoriach:
- Junior - w zespole znajduje się przynajmniej jedna osoba w wieku poniżej 10 lat
- Młodzież - w zespole znajduje się przynajmniej jedna osoba w wieku poniżej 14 lat i brak osoby w wieku poniżej 10 lat
- Senior - zespoły nie spełniajace powyższych warunków

5.Zgłoszenia

Zapisy na Rajd są przyjmowane za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego w zakładce „Zgłoszenia”.
Zgłoszenie będą dostępne do czwartku, 9 września br. włącznie. Zgłoszenia po tym terminie nie będą dostępne, jest to związane z materiałami startowymi, które trzeba przygotować wcześniej w wystarczającej ilości.

6. Opłaty i świadczenia

Udział w rajdzie jest bezpłatny, wymagane jest jedynie zgłoszenie uczestnictwa.
Dostępne świadczenia:
- Zabezpieczona, kolorowa mapa,
- Karta startowa,
- Ognisko w bazie rajdu (prowiant na ognisko proszę zorganizować we własnym zakresie),
- Ciepły posiłek - zupa,
- Woda/herbata/kawa w bazie,
- Plakietka okolicznościowa,
- Puchary dla najlepszych zespołów.

7. Wymagania sprzętowe

- Trwały środek do pisania.
- Kompas lub busola.
- Przymiar kreskowy.
- Telefon komórkowy naładowany, z aktywną kartą SIM (min. jedna osoba w zespole - zgłaszająca zespół).

8. Sędziowanie i punktacja

Podstawą sklasyfikowania drużyny jest znalezienie co najmniej 1 punktu kontrolnego i powrót na metę w regulaminowym limicie czasu.
Warunkiem klasyfikacji jest obecność na PK oraz powrót do Bazy drużyny w pełnym składzie.
Zwycięża drużyna, która uzyskała najwięcej punktów przeliczeniowych, liczonych z punktów prawidłowo potwierdzonych na karcie startowej. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów pod uwagę brany będzie czas pokonania trasy.
Za każdą minutę spóźnienia odejmowany jest 1 punkt przeliczeniowy. Spóźnienie powyżej 15 minut oznacza brak klasyfikacji.
Zasady punktacji zostaną omówione podczas odprawy technicznej oraz opisane na mapie.

9. Harmonogram imprezy

- 12:30 - Potwierdzenia zespołów, wydanie kart startowych
- 12:45 - Odprawa techniczna
- 13:00 - Start interwałowy zespołów
- 18:00 - Ogłoszenie wyników (po upływie regulaminowego czasu wszystkich drużyn)
- 20:00 - Zamknięcie bazy rajdu.

10. Postanowienia końcowe

- Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
- Rajd odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
- Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, marszrutę wyznaczają samodzielnie, organizator dostarczy jedynie mapy oraz punkty kontrolne.
- Uczestnicy oświadczają, że stan ich zdrowia pozwala na uczestnictwo w imprezie.
- Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone na trasie.
- Uczestnicy niepełnoletni poniżej 18 roku życia mogą startować w imprezie tylko pod opieką osób pełnoletnich.
- Obowiązuje zakaz rozdzielnia się zespołu.
- Na trasach zawodów obowiązuje zakaz używania wszelkich urządzeń obsługujących jakiekolwiek mapy np. nawigacja samochodowa czy turystyczna itp.
- Na trasach zawodów dopuszcza się posiadanie telefonów typu smartfon/iphone, nie może być on jednak wykorzystywany w jakikolwiek sposób związany z nawigacją i orientacją w terenie. Dopuszcza się używanie do zapisu śladu trasy tzw. tracka. Zapis ten podyktowany jest chęcią zapewnienia zdrowej rywalizacji w duchu "Fair Play" w trakcie zawodów.
- Złamanie postanowienia z powyższego 3 podpunktów skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją zespołu.
- Wymaganie jest przestrzeganie reżimu sanitarnego: zasłanianie ust i twarzy lub utrzymywanie dystansu społecznego (minimum 1,5 metrowe odstępy).

Zapisy

Lista startowa została zamknięta, zgłoszenie na rajd nie jest już możliwe.

Lokalizacja

Baza rajdu zlokalizowana będzie w miejscu rekreacyjnym nad Zbiornikiem Murowaniec (dawna lokalizacja "Baru Przystań" oraz wypożyczalni sprzętu wodnego) w miejscowości Murowaniec.
Parking znajduje się na terenie bazy, jest to teren ogrodzony, trzeba wjechać przez bramę.


Link do wjazdu na teren bazy

UWAGA!
Nawigacja Google (nie sprawdzałem innych) samą końcówkę moze pokazać niepoprawnie, proszę kierować się poniższym opisem i mapką.

Jadąc od Kalisza przez Józefinę, po dojechaniu do skrzyżowania w Murowańcu należy skręcić w prawo a następnie po 550 metrach skręcić w lewo, w polną drogę, zaraz za zielonym znakiem końca miejscowści "Murowaniec". Drogą polną prosto, potem lekko w lewo dojedzie się do bramy, którą należy wjechać na teren bazy. Trasę przedstawia poniższy schemat.